Іновації

Характерною рисою педагогічного колективу ХВ МТУ є здатність до оновлення та відкритість нового. Використання інноваційних технологій дозволяє педагогам училища працювати творчо, постійно перебувати у пошуку нових форм і нетрадиційних методик здійснення навчально-виховного процесу.
На базі методичних комісій створено творчі групи, які займаються вивченням та впровадженням інновацій в навчально-виховний процес училища. А саме, на базі методичної комісії гуманітарного напрямку створено творчу групу по впровадженню проектних технологій в навчальний процес, а на базі методичної комісії сфери послуг, торгівлі та харчової промисловості – творчу групу по впровадженню інформаційно-комунікативних технологій в навчально-виробничий процес.
Нестандартні уроки, які проводять викладачі вищої категорії Бабко М.Ф., Паншина Л.О. – це творчий початок діяльності викладача та учнів, який приводить у рух мислення, почуття, уяву. Співдружність дій на уроці стимулює пошук, глибоку віру учня в свою захищеність, право на помилку і успішне виправлення допущених помилок. Учні стверджують себе через пошук і успішне переборювання інтелектуальних труднощів. З одного боку вони вірять у викладача, у його підтримку, а з другого боку – відчувають відповідальність за самостійне виконання дорученого.

computer_class В комп’ютерному класі вже традицією стало проведення бінарних уроків інформатики та креслення, інформатики та географії, інформатики та хімії інформатики та фізики, інформатики та біології, інформаційних технологій з електротехнікою, інформаційних технологій з будовою автомобіля.
Проводяться уроки теоретичного та виробничого навчання з використанням електронних засобів навчання.