Портфоліо

portfolio

 Державний навчальний заклад «Харківське вище професійне механіко-технологічне училище» більше ніж півстоліття готує кваліфікованих робітників, постійно підвищує якість підготовки випускників. Колектив училища широко застосовує в навчанні учбові плани та програми, ефективні інноваційні методи навчання. Для цього теоретичний учбовий процес максимально наближений до виробничої практики.
Училище має два відділеня: відділення «Промисловість» та відділення «Харчових технологій та торгівлі», вони складаються з двох навчальних корпусів; виробничого корпусу, де розташовані виробничі майстерні; спортивної та актової зали; бібліотеки; 2 комп’ютерних класів; їдальні; медичного та стоматологічного кабінетів; музею бойової слави; жіночого та чоловічого гуртожитків, де мешкають іногородні учні; спортивного майданчика, розташованого у парковій зоні.
Колективом училища здійснюється щоденна багатогранна робота по удосконаленню навчально-виховного процесу, по підвищенню якості професійної підготовки учнів відповідно до запитів підприємств-замовників кадрів.
Вирішення проблем якісної професійної підготовки учнів здійснюється протягом всього навчання відповідно з особистісним розвитком учнів у сфері технічної, декоративно-прикладної творчості, участі у художній самодіяльності, фізичному вихованні.