Науково-методична робота

Інформаційне-методичне забезпечення

    В організації методичної роботи в училищі вдалось виробити чітку систему роботи всього педагогічного колективу, направлену на вирішення єдиної методичної проблеми «Самоосвітня діяльність педагога училища як умова якісної підготовки кваліфікованих робітників».
Вся методична робота планується виходячи з цієї проблеми та діагностичної карти методичної та педагогічної допомоги інженерно-педагогічним працівникам.
Основними напрямками методичної роботи є:
– створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників, надання практичної допомоги;
– вивчення якості забезпечення навчально-виховного процесу навчальними планами, програмами, підручниками;
– конкретний аналіз стану навчально-виховного процесу, моніторингові обстеження;
– залучення педагогів до дослідницької пошукової роботи;
– керівництво і  координація роботи індивідуальних, комплективних і групових форм організації методичної роботи.

    В училищі створені і працюють методичні комісії:
– гуманітарного напрямку – голова Бабко М.Ф.
– природничо-математичного напрямку – голова  Гусєва Т.А.
– слюсарного напрямку – голова  Халій М.С.
– зварювального напрямку – голова Холодзинська О.А.
– електротехнічного напрямку – голова Паншина Л.О.
– автослюсарного напрямку – голова Середа С.В.
– операторів комп’ютерного набору та квітникарів – голова Богаєнко Т.В.
– сфери послуг, торгівлі та промисловості – голова Кушнерьова О.М.
– класних керівників – голова Коваленко Н.В.

    Керівництво методичними комісіями здійснюють досвідчені викладачі і майстри виробничого навчання. Робота методичних комісій в межах методичної проблеми училища спрямована на пошук, розробку та впровадження у навчальний процес інноваційних освітніх технологій,  на підвищення педагогічної компетентності та покращення фахової майстерності педпрацівників; поліпшення матеріально-технічної та навчально-методичної бази кабінетів та лабораторій; впровадження у навчальний процес передового педагогічного досвіту.
Завдяки доступу до мережі Internet адміністрація училища, педагогічні працівники та учні мають змогу отримати додаткову інформацію як з метою використання її у навчальних цілях, так і з метою самовдосконалення при здійсненні самоосвіти.
З метою вдосконалення комп’ютерної грамотності  педагогічних працівників в училищі постійно проводяться заняття з оволодіння ними необхідними у роботі комп’ютерними програмами.
На базі методичних комісій створено творчі групи, які займаються вивченням та впровадженням інновацій в навчально-виховний процес училища. А саме, на базі методичної комісії гуманітарного напрямку створено творчу групу по впровадженню проектних технологій в навчальний процес, а на базі методичної комісії сфери послуг, торгівлі та харчової промисловості – творчу групу по впровадженню інформаційно-комунікативних технологій в навчально-виробничий процес.
Згідно плану роботи постійно проводяться засідання педагогічної ради, інструктивно-методичні наради, педагогічні читання, науково-практичні семінари, педагогічні виставки.
Поширеною формою методичної роботи з молодими спеціалістами і малодосвідченими викладачами стали школи малодосвідченого викладача. До змісту роботи було включено вивчення  методики проведення уроків, розробки навчально-плануючої документації, впровадження інноваційних та комп’ютерних технологій.
Однією з форм методичної роботи є самоосвіта педагогічних працівників. План самоосвіти включає такі напрямки:
– творче вивчення і використання передового педагогічного досвіду;
– складання методичних розробок уроків, написання доповідей, рефератів, використовуючи сучасні освітні технології.

КАДРОВИЙ  ПОТЕНЦІАЛ  УЧИЛИЩА
    Навчальний процес в училищі здійснює творчий, енергійний, висококваліфікований, з багатими традиціями колектив викладачів та майстрів виробничого навчання.
Педагогічний колектив училища – це однодумці, яких об’єднує спільна любов до своїх вихованців і наполеглива праця на ниві виховання громадянина України, освіченого, культурного, висококваліфікованого робітника, здатного до самоосвіти та самовдосконалення.
Викладачі ХВ МТУ під час проведення обласних олімпіад з базових дисциплін загальноосвітньої підготовки, з метою виявлення кращого досвіду роботи педагогічних працівників, беруть участь у виставках методичних та дидактичних матеріалів за темою «Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів та розвиток їх творчих здібностей».
Вже три роки підряд їх роботи здобувають належну оцінку журі та посідають призові місця, що видно з діаграми.

25-05-12

Одним з важливих напрямків методичної роботи є підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників.
Об’єктом особливої уваги адміністрації ХВ МТУ є розвиток професійної компетентності педагогічних кадрів, вплив на який здійснюється через систему неперервної освіти, розгалужену мережу заходів курсового та міжкурсового підвищення кваліфікації працівників.
Кількість викладачів щороку зростає.

25-05-13

В свою чергу адміністрація приділяє велику увагу якісному складу викладачів.

25-05-14